Đội ngũ CBRE

Mr. Kiệt Võ

Giám Đốc - Trưởng Bộ Phận Tiếp Thị Nhà ở

Thị trường: Việt Nam

Điện thoại: +84 989 298 417
Email: kiet.vo@cbre.com
Ms. Anh Trương

Phó Giám đốc vận hành

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 983 234 171

Email: anh.truong@cbre.com

Ms. Hồng Lê

Phó Giám đốc Kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 938 090 656

Email: hong.le@cbre.com

Ms. Quý Ngô

Phó Giám đốc Kinh doanh

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:+84 933 066 858

Email: quy.ngo@cbre.com

Ms. Hương Trần

Quản lý kinh doanh

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 985 695 745

Email: huong.tran@cbre.com

Ms. Hằng Võ

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902694940
Email: hang.vo@cbre.com

Ms. Thu Phùng

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0982094633
Email: thu.phungvuhoai@cbre.com
Mr. Tuyền Trần

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0936796628
Email: tuyen.trankhang@cbre.com

Ms. Loan Trần

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0933945055
Email: loan.tran@cbre.com

Ms. Thanh Đặng

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 9477 632 18

Email: thanh.dangthikim@cbre.com