Đội ngũ CBRE

Mr. Kiệt Võ

Giám Đốc - Trưởng Bộ Phận Tiếp Thị Nhà ở

Thị trường: Việt Nam

Điện thoại: +84 989 298 417
Email: kiet.vo@cbre.com
Mr. Bảo Tô

Giám đốc Sàn giao dịch

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 909 997 487

Email. bao.to@cbre.com

Ms. Anh Trương

Quản lý vận hành cấp cao

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 983 234 171

Email: anh.truong@cbre.com

Ms. Hồng Lê

Quản lý Kinh doanh cấp cao

Thị trường: TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 938 090 656

Email: hong.le@cbre.com

Ms. Quý Ngô

Quản lý kinh doanh

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:+84 933 066 858

Email: quy.ngo@cbre.com

Ms. Hương Trần

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 985 695 745

Email: huong.tran@cbre.com

Ms. Vi Nguyễn

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường:TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0906882659
Email: vi.nguyentuong@cbre.com

Ms. Thanh Đặng

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 9477 632 18

Email: thanh.dangthikim@cbre.com