Đội ngũ CBRE

Mr. Kiệt Võ

Giám Đốc - Trưởng Bộ Phận Tiếp Thị Nhà ở

Thị trường: Việt Nam

Điện thoại: +84 989 298 417
Email: kiet.vo@cbre.com
Ms. Anh Trương

Phó Giám đốc vận hành

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội

Điện thoại: +84 983 234 171

Email: anh.truong@cbre.com

Ms. Quý Ngô

Phó Giám đốc Kinh doanh

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh & TP. Hà Nội

Điện thoại:+84 933 066 858

Email: quy.ngo@cbre.com

Ms. Hương Trần

Quản lý kinh doanh cấp cao

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội

Điện thoại: +84 985 695 745

Email: huong.tran@cbre.com

Mr. Phong Nguyễn

Quản lý kinh doanh

Thị trường: TP. Hà Nội

Điện thoại: +84 938 395 055
Email: phong.nguyencao@cbre.com
Mr. Tuyền Trần

Quản lý kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh & Hà Nội

Điện thoại: +84 936 796 628
Email: tuyen.trankhang@cbre.com

Ms. Hằng Võ

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh & Hà Nội

Điện thoại: 0902694940
Email: hang.vo@cbre.com

Ms. Loan Trần

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh & Hà Nội

Điện thoại: +84 933 945 055
Email: loan.tran@cbre.com

Ms. Thu Phùng

Trưởng nhóm kinh doanh

Thị trường: TP Hồ Chí Minh & Hà Nội

Điện thoại: +84 982 094 633
Email: thu.phungvuhoai@cbre.com
Ms. Thanh Đặng

Quản lý Cho Thuê Nhà Ở

Thị trường: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 9477 632 18

Email: thanh.dangthikim@cbre.com